Let op! Geld lenen kost geld

Ribank

Consument Partner
Klachten

Klachten

Ribank streeft naar tevreden klanten. Daarom stellen wij onze financiŽle producten met zorg samen. Hebt u toch een klacht over uw product of over de dienstverlening van Ribank? Dan horen we dat graag. U kunt uw klacht schriftelijk indienen. Dit kan door een mail te sturen naar klachten@ribank.nl of door een brief te sturen naar de klachtenmanager van Ribank:

Ribank N.V.
Klachtenmanager
Postbus 855
1000 AW  Amsterdam.

Welke gegevens hebben wij nodig?
Om uw klacht in behandeling te kunnen nemen, hebben wij de volgende gegevens van u nodig:
‐ uw naam en adres
‐ de omschrijving van uw klacht
‐ uw contractnummer
‐ de dagtekening van uw klacht

Behandeling door klachtenmanager
Onze klachtenmanager neemt alle klachten in behandeling. Zodra wij uw klacht hebben ontvangen, krijgt u van ons een ontvangstbevestiging. Tijdens de behandelingsprocedure hebt u de mogelijkheid om uw klacht mondeling toe te lichten. Zodra de klachtenmanager het onderzoek heeft afgerond, ontvangt u een schriftelijke reactie. Daarin staat wat de bevindingen zijn,  de eventuele conclusies die Ribank daaraan verbindt ťn - indien mogelijk - de oplossing van uw klacht.


Kifid
Is uw klacht niet naar tevredenheid afgehandeld? Dan kunt u binnen drie maanden na behandeling van de klacht door Ribank terecht bij de onafhankelijke Stichting Klachteninstituut FinanciŽle Dienstverlening (Kifid):

Kifid
Postbus 93257
2509 AG Den Haag
Telefoon: (070) 333 8 999
Internet: www.kifid.nl

Als u niet tevreden bent over de afhandeling door Kifid, dan kunt u het geschil voorleggen aan een rechter.