Let op! Geld lenen kost geld

Ribank

Consument Partner
Sepa-betaalregels

SEPA: betaalregels op een rij

Europa is onderweg naar één grote betaalmarkt: de Single Euro Payments Area, kortweg SEPA. Misschien heeft uw bank u hier al over geïnformeerd. Ook overschrijvingen en incasso’s moeten worden aangepast aan de nieuwe SEPA-betaalregels.

Wat verandert er voor u?
In principe verandert er niets voor u. Wij blijven op dezelfde manier incasseren als u van ons gewend bent. SEPA vraagt echter van ons dat we u daarover informeren. Vandaar dat we de betaalregels nogmaals voor u op een rij zetten.

 • Als u ons hebt gemachtigd om de verschuldigde termijnbedragen automatisch van uw bankrekening af te laten schrijven, gebeurt dit:
  1. op de normale incassodatum die bij het contract hoort.
  2. op een van de andere incassodata die we aanbieden. (Dit geldt alleen als u een doorlopend krediet hebt. Bij aflopende kredieten is dit niet van toepassing.)
  3. op een andere dag als wij dit ten minste twee dagen van tevoren aangeven.
 • Als de incasso niet lukt, proberen we het dagelijks opnieuw, net zolang tot het wél lukt.
 • Als een incassodag op een zaterdag, zondag of nationale feestdag valt, dan incasseren we op de eerste werkdag daarna.
 • We schrijven het bedrag af dat we in het contract hebben afgesproken, tenzij dit bedrag in overleg met u is gewijzigd. Dit geven we dan ten minste twee dagen vóór de incasso aan.
 • Hebt u een krediet waarbij het termijnbedrag maandelijks wijzigt? Dan vertellen we u elke keer ten minste twee dagen vóór de incasso hoe hoog het bedrag wordt. (Dit geldt alleen als u een doorlopend krediet hebt. Bij aflopende kredieten is dit niet van toepassing.)
 • Zodra de lening volledig is afgelost en u aan alle betalingsverplichtingen hebt voldaan, stopt de automatische afschrijving.