Ribank

Consument Partner
Privacy statement

Algemeen
Ribank erkent het belang om zorgvuldig om te gaan met uw persoonsgegevens. Daarom zijn onze systemen en programma's goed beveiligd, om te voorkomen dat onbevoegden binnen en buiten onze organisatie toegang hebben tot uw persoonsgegevens.
Uw gegevens worden gebruikt voor het aangaan en uitvoeren van overeenkomsten, voor het uitvoeren van marketingactiviteiten, voor fraudebestrijding en integriteitbewaking binnen financiŽle instellingen, voor statistische analyse en om te kunnen voldoen aan wettelijke verplichtingen.
Als dat past binnen de aan ons gegeven opdracht, kan het voorkomen dat persoonlijke gegevens worden doorgegeven aan een aan ons gelieerde onderneming, zodat wij u beter van dienst kunnen zijn.
Uiteraard houdt Ribank zich bij het verwerken van uw gegevens aan de eisen die de Wet Bescherming Persoonsgegevens (WBP) stelt.
Voor vragen over de wijze waarop Ribank omgaat met persoonsgegevens, kunt u contact opnemen met de privacymanager van Ribank: Ribank N.V., t.a.v. de privacymanager, postbus 855, 1000 AW Amsterdam, of e-mail: privacymanager@ribank.nl

Gegevensverwerking
Ribank verzamelt en verwerkt informatie met betrekking tot cliŽnten en bezoekers van deze website in het verband met een efficiŽnte en effectieve bedrijfsvoering en om te monitoren of deze website voldoende aansluit op de wensen van haar relaties. In het bijzonder is deze verwerking van persoonsgegevens gericht op:

  • het kunnen aanbieden van informatie met betrekking tot producten en diensten van Ribank en gerelateerde derden en het kunnen uitvoeren van andere promotieactiviteiten,
  • het beoordelen en accepteren van (potentiŽle) cliŽnten, het aangaan en uitvoeren van overeenkomsten en het afwikkelen van betalingsverkeer en
  • het verrichten van analyses van gegevens ten behoeve van statistische doeleinden.

De informatie die u beschikbaar stelt via deze website kan verder gebruikt worden om u te informeren over, onder andere, de website en mogelijke veranderingen ten aanzien van het gebruik van de website. Uw persoonlijke gegevens zullen vanzelfsprekend niet worden verkocht of ter beschikking gesteld worden aan derden met uitzondering van de bedrijven die deel uitmaken van de groep waartoe Ribank behoort.

De verwerking van uw persoonsgegevens zal in het kader van een efficiŽnte en effectieve bedrijfsvoering plaatsvinden, in het bijzonder gericht op de volgende activiteiten:

  • Het waarborgen van de veiligheid en integriteit van de sector, daaronder mede begrepen het bestrijden, voorkomen en opsporen van (pogingen tot) (strafbare) gedragingen gericht tegen Ribank, haar cliŽnten en medewerkers, alsmede het gebruik van en de deelname aan waarschuwingssystemen.

Cookies
Om deze website beter en sneller te laten functioneren en om deze te kunnen afstemmen op uw voorkeuren, worden bepaalde gegevens betreffende uw gebruik van deze website verzameld. Deze informatie kan worden verzameld door gebruik te maken van zogenaamde cookies. Dit zijn kleine tekstbestanden die door de bezochte webpagina automatisch op uw computer worden geplaatst. U kunt het gebruik van cookies via de instellingen van uw browser uitschakelen. Dit leidt echter tot een minder goede werking van deze website.

Google Analytics
Deze website maakt gebruik van Google Analytics, een webanalyse-service die wordt aangeboden door Google Inc. (ĎGoogleí). Google Analytics maakt gebruik van Ďcookiesí (tekstbestandjes die op uw computer worden geplaatst) om de website te helpen analyseren hoe bezoekers de site gebruiken. De informatie die het cookie genereert over uw gebruik van de website (met inbegrip van uw IP-adres,) wordt overgebracht naar en door Google opgeslagen op servers in de Verenigde Staten. Google gebruikt deze informatie om

-          bij te houden hoe u de website gebruikt.

-          rapporten over de website-activiteit op te stellen voor website-exploitanten.

-          andere diensten aan te bieden met betrekking tot website-activiteit en internetgebruik.

Google mag deze informatie aan derden verschaffen als Google hiertoe wettelijk wordt verplicht, of voorzover deze derden de informatie namens Google verwerken. Google zal uw IP-adres niet combineren met andere gegevens waarover Google beschikt. U kunt het gebruik van cookies weigeren door in uw browser de daarvoor bedoelde instellingen te kiezen. Wij wijzen u er echter op dat u in dat geval wellicht niet alle mogelijkheden van deze website kunt benutten. Door gebruik te maken van deze website geeft u toestemming voor het verwerken van de informatie door Google op de wijze en voor de doeleinden zoals hiervoor omschreven.

Websites van derden
Dit Privacy Statement is niet van toepassing is op websites van derden die via deze website via links kunnen worden bezocht.

Vragen opt-out
Voor vragen over dit Privacy Statement en/of de wijze waarop Ribank uw persoonsgegevens verwerkt, kunt u mailen (info@ribank.nl) of schrijven met Ribank (Postbus 855, 1000 AW Amsterdam ). Indien u geen prijs stelt op informatie over onze producten of diensten, kunt u dit aan ons doorgeven (info@ribank.nl).

Inzage, correctie en recht van verzet
Indien u een relatie met ons bedrijf heeft, heeft u na schriftelijk verzoek de mogelijkheid om uw persoonlijke gegevens in te zien. Indien het door ons verstrekte overzicht onjuistheden bevat, kunt u ons schriftelijk verzoeken de gegevens te wijzigen of te laten verwijderen. Een dergelijk verzoek stuurt u naar Ribank, postbus 855, 1000 AW Amsterdam.

Wijzigingen privacy statement
Ribank behoudt zich het recht voor om wijzigingen aan te brengen in dit Privacy Statement. Het verdient aanbeveling om dit Privacy Statement geregeld te raadplegen, zodat u van deze wijzigingen op de hoogte bent.